Sulama

Sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesidir. Çimlenmevesürmedönemindetopraknemisondereceönemlidir.Genelkural,ekim derinliğinin 3–4 hafta süre ile nemli tutulması iyi bir çıkış için gereklidir.Zayıf çıkışın en önemli nedenlerinden biriside bu tabakanın düzenli veye terli bir şekilde sulanmamasıdır. Kurak veya kurak bölgelerde yılın büyük bir bölümünde toprak yüzeyi çabuk kurur. Tohumlar çimlenme için yeterli nemi bulamazlar. Tohumların iyi bir çıkış yakalayabilmesi için düzenli sulanmaları gerekir. Tohum ekiminden sonra sulama sıklığıda önemlidir. Sabah erken ve akşam saatlerinde toprağın üst 4–5cm lik tabakası nemli kalacak şekilde sulanması yeterlidir.

Open chat