Kene İlaçlama

Keneler kan emici olarak bilinen ektoparazit sınıfında yer alır. Hayvan ve insan sağlığını tehdit eden bu parazitler birçok hastalığın vektörü olmuşlardır. Kenelerin yaşam döngüsünde yumurtadan sonra takip eden her gelişme döneminde konukçulardan kan emmek zorundadır. 

Kan emme esnasında salgıları ile konukçularında zehirlenmesi ve felçlere yol açması nedeniyle küçük hayvanların ölümlerine sebep olmaktadır. Ayrıca Türkiye’de yaygın bulunan veba, salmonellosis, listeriosis, babesiosis gibi hastalıkları taşıdıkları kaydedilmiştir.

Kene istilasına maruz kalmış hayvanlarda et, süt ve yumurta verimliliğinin düştüğü, deri ve yapağı kalitesinin bozulduğu gözlemlenmiştir. Bu sorunların yaşanmaması için düzenli bir şekilde ilaçlanması ve kontrollerin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunu sizler için yapmaktayız ve oluşacak sorunların önüne geçmekteyiz.

 

Özellikleri:Çok küçük canlılardır.Sekiz bacaklı yuvarlak yapıya sahiptirler..Görünüşü türlerine göre değişmektedir.

Yaşam Alanı: Memeli canlılar,kuşlar ve sürüngenlerin üzerinde yaşarlar.Zemindeki çatlaklara  adet yumurta bırakabilirler.

Biyolojisi: Kan ile beslenirler. Birçok bulaşıcı hastalık ve parazit taşırlar.Besin almadan gün yaşayabilirler.

Open chat